Sydsvenskan publicerade följande artikel den 28 mars.

Ökade koldioxidutsläpp och uppäten åkermark. Det är några av länsstyrelsens främsta farhågor när kommunernas iver att växa leder till nya bostadsbyggen. Men i Staffanstorp delar man inte oron.
– Vi tror att man lite har missförstått våra framtidsplaner, säger Göran Berggren, strategisk planeringschef.
Elisabet Weber är länsarkitekt på Länsstyrelsen. Hon menar att det finns risker med att bygga ut på fel platser.

– När en kommun är för optimistisk sker ofta det vi kallar för överplanering. Då finns det risk att bebyggelseutvecklingen sker på väldigt många olika platser samtidigt. Det leder till ett splittrat landskap och minskar förutsättningarna för att skapa ett effektivt jordbruk. Det kan också leda till att kollektivtrafiken försvagas, säger hon.

Skåne är fullt av mindre tätorter, som behöver växa för att överleva. Elisabet Weber tror att lösningen ligger i att kommunerna lär sig andra sätt att utvecklas på.

– Jag tror att kommunerna skulle kunna utveckla sina befintliga tätorter och stadsmiljöer. Malmö har visat exempel på det genom sin utveckling av området i Västra hamnen, och i Eslöv har man arbetat med området öster om järnvägen. Den typen av områden finns i alla kommuner, så det går att omvandla gamla verksamhetsområden till nya bostäder.

I sydvästra Skåne finns Sveriges bästa åkermark. Där är trycket för nybyggen också som störst.

– Vi har föreslagit en nollvision för byggande på åkermark. Vår åkermark är av nationellt intresse, och bör användas för livsmedelsproduktion, säger hon.

Men Elisabet Weber menar att det är mer än Skånes värdefulla jord som sätts på spel av kommunernas bygg­iver. Olika byggherrar vill i huvudsak se nybyggnation på platser som anses lönsamma i framtiden, och miljöaspekten kommer ofta i andra hand.

– Den statliga målsättningen är att bebyggelsen ska tillkomma nära trafiklägen för att stärka kollektivtrafiken. Vi tycker inte att man ska planera för bostäder där man är beroende av bilen, menar Elisabet Weber.

Men Göran Berggren ställer sig frågande till länsstyrelsens kritik.

– Tillväxten som vi planerar ligger till 90 procent i Staffanstorps och Hjärups tätorter. Det finns kanske en eller två till ställen som liknar området i Hjärup där bostäder planeras, men de ligger förhållandevis bra till i fråga om närhet till kollektivtrafikplatser.

Ändå medger han att just åkermarken ofta kan innebära svårigheter.

– I Staffanstorp har vi problemet att all vår mark är jordbruksmark, så fort man når utanför själva stadsgränsen. I Jakriborg har man byggt väldigt tätt.

Finns det inga risker att man bygger för mycket?

– Hittills har man från flera håll, även från länsstyrelsen, pratat om att man har bostadsbrist i den här delen av landet. Vi försöker bygga så nära befintliga bostadsområden som möjligt. Vi tror att man lite har missförstått våra framtidsplaner, säger Göran Berggren.