SVT:s Erika Bjerström publicerade bl a följande efter att ha träffat prins Charles vid hans besök hos kung Carl Gustaf.

Prins Charles förknippas i Storbritannien med sitt stora miljöengagemang, han har i årtionden drivit frågor som hotet mot klimatet, biologisk mångfald, bevarande av bördiga jordbruksmarker och skapat ett forum för näringslivsledare som vill satsa på hållbar utveckling. I samarbete med Cambridge University driver han University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL), ett program för hållbart ledarskap.

Ledarskapskonsulten Björn Larsson, VD för Foresight Group har varit deltagare .

-Cambridge med prins Charles som hedersordförande har gjort en nydanande insats då de med vetenskapen som grund intresserat tusentals företagsledare för en av vår tids ödesfrågor, anser han.

Avskyr modern arkitektur
Men det finns också omfattande kritik mot en prins vars öde tycks vara att leva ett liv i skuggan av drottningen som i vår firar 60 år på tronen. Prins Charles är känd för att avsky modern arkitektur och är därmed många arkitekters hatobjekt.
Och eftersom han alltid talar mot hotet mot den värdefulla åkermarken granskas hans egna projekt noga. När det nyligen blev känt att han planerar låta bygga ett shoppingscenter och villor i miljövänliga material på dyrbar jordbruksmark i Cornwall, kom kritiken omedelbart och nu pågår en namninsamling för att stoppa det.

-Den som försöker göra något bra blir alltid attackerad, suckar prins Charles när jag för kritiken på tal.

Läs hela artikeln här.