Mat måste vi ha!

Mat måste vi ha!

Mat odlas på åkermark.

Mat är livsviktigt.

Bygger vi hus, vägar eller dylikt på åkermark försvinner den för evigt.

Bygg på annan mark, inte åkermark.Det finns gott om sådan mark
och då finns förutsättningarna för maten kvar.

Se åkermark som en viktig samhällsresurs.

Världens befolkning växer och odlingsmarken räcker inte till.
För kommande generationers skull, tänk på ett hållbart samhälle.

Så här enkelt kan det vara:

1 kg vete = 8 hg mjöl = 2 st bröd
1 bröd = 1 500 kalorier som livnär 1 person/dag.

En villatomt på 1 000 m2 ger 1 600 bröd/år = 4,4 bröd dagligen.
Detta livnär 4 personer i all framtid.

Asfaltera och bygg inte bort vår mat.

Låt inte den goda jorden försvinna!

Av |2008-07-18T07:54:40+02:002008-07-18|Okategoriserade|0 kommentarer

Angående ESS och exploateringen av Skånes bästa åkermark

SYDVÄSTSKÅNE – ETT SNART FULLBYGGT EXPLOATERINGSOMRÅDE ELLER ETT AV EUROPAS VIKTIGA JORDBRUKSOMRÅDEN?

ESS är ett gigantiskt europeiskt projekt, en viktig forskningsanläggning som med neutronbestrålning ger möjlighet att undersöka och utveckla olika material, eller som ESS Scandinavias sekretariat uttrycker det: ESS kommer att bli ett verktyg för nya vetenskapliga upptäckter med vida användningsområden i vardagslivet, och kommer att bidra till vetenskapliga framsteg liksom till ekonomisk tillväxt och fördelar för samhället och miljön.

Att placera denna anläggning i Lund eller någon annanstans i det redan överhettade Sydvästskåne är betänkligt – ett projekt som får stor inverkan på hela regionen för all framtid. Projektet är i samma storleksordning (14 miljarder kr) som Öresundsbron. Med Öresundsbron skapades i sig inga varaktiga jobb. ESS däremot, med sina forskningsprojekt, skapar ringar på vattnet som ger tillväxteffekter i närområdet. Så tror och hoppas i varje fall många och de har säkert rätt. Men har vi rätt att förvandla en livsviktig produktionsresurs (jordbruksområdena med den baltiska moränen i Sydvästskåne är unik) till en fullexploaterad region när världens matförsörjning är i fara? I Skåne finns många alternativa placeringar inom rimliga avstånd från nuvarande universitetsorter, där fortsatt expansion med ytor för bostäder, rekreation, transporter m m inte skulle förstöra den mest högklassiga […]

Av |2008-07-10T19:42:14+02:002008-07-10|Okategoriserade|0 kommentarer

Bloggen KURT ”fido” bryr sig om åkerjorden.

Är det bra att GOD åkerjord bebyggs med hus och vägar?

Tydligen har inte Sverige någon samlad strategi för att skydda våra bästa jordar mot bebyggelse? Varje kommun beslutar väl själv? Nästan alla stora städer och deras till och frånfartsvägar finns ju ofta på Sveriges bästa åkerjordar! Inget problem värt att ta på allvar? Vi hör ju nu om skenande MATPRISER och minskande arelaer samt risk för värre i framtiden beroende på klimatförändringar och/eller vattenbrist!Vad görs? Vem/vilka bryr sig eller debatterar detta?

Av |2008-07-08T16:38:22+02:002008-07-08|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen