Mat måste vi ha!

Mat odlas på åkermark.

Mat är livsviktigt.

Bygger vi hus, vägar eller dylikt på åkermark försvinner den för evigt.

Bygg på annan mark, inte åkermark.Det finns gott om sådan mark
och då finns förutsättningarna för maten kvar.

Se åkermark som en viktig samhällsresurs.

Världens befolkning växer och odlingsmarken räcker inte till.
För kommande generationers skull, tänk på ett hållbart samhälle.

Så här enkelt kan det vara:

1 kg vete = 8 hg mjöl = 2 st bröd
1 bröd = 1 500 kalorier som livnär 1 person/dag.

En villatomt på 1 000 m2 ger 1 600 bröd/år = 4,4 bröd dagligen.
Detta livnär 4 personer i all framtid.

Asfaltera och bygg inte bort vår mat.

Låt inte den goda jorden försvinna!