Är det bra att GOD åkerjord bebyggs med hus och vägar?

Tydligen har inte Sverige någon samlad strategi för att skydda våra bästa jordar mot bebyggelse? Varje kommun beslutar väl själv? Nästan alla stora städer och deras till och frånfartsvägar finns ju ofta på Sveriges bästa åkerjordar! Inget problem värt att ta på allvar? Vi hör ju nu om skenande MATPRISER och minskande arelaer samt risk för värre i framtiden beroende på klimatförändringar och/eller vattenbrist!Vad görs? Vem/vilka bryr sig eller debatterar detta?