Den Goda Jorden kommer att finnas på plats under Mossagårdsfestivalen 1-3 augusti. Vi finns i faktatältet dit ni är välkomna för att få mer information om vårt arbete och diskutera hur vi kan göra för att skydda åkermarken.