SD värnar om högklassig åkermark

I Trelleborgs Allehanda publicerades artikeln ”SD värnar om högklassig åkermark” den 5 november.

Att bygga ett rättspsykiatriskt centrum i Mellanköpinge strider mot miljöbalken.

Det menar Sverigedemokraterna i sitt yttrande över detaljplanen för området där anläggningen ska ligga. Sverigedemokraterna lutar sig mot en paragraf i miljöbalken där det framgår att bra jordbruksmark bara får tas i anspråk för bebyggelse ”om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen” och behovet inte kan tillgodoses på annan plats.

Sverigedemokraterna skriver att anläggningen i princip kan ligga var som helst i Skåne, och att det då är fel att lägga den på Sveriges bästa åkermark. ”Det är anmärkningsvärt att både Region Skåne och Trelleborgs kommun låtsas som ingenting och går vidare med planerna, fast man har vetskapen om att det strider mot miljöbalken”, skriver oppositionsrådet Per Klarberg i yttrandet.

Även Naturskyddsföreningen hänvisar till paragrafen. Föreningen menar i sitt yttrande att bygget har en väsentlig påverkan på miljön och att man därför borde upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. ”Det är viktigt att bevara åkermarken för livsmedelsproduktion”, skriver Naturskyddsföreningen.

Av |2012-11-06T09:41:23+01:002012-11-06|Okategoriserade|0 kommentarer

Åker – till vad?

Ditt Parlament.se publicerar ett uppslag med TEMA Åkermark.

Riksdagsmannen som lyckades skydda åkermarken i Tranås. Vi ställde frågan: hur?

Ditt Parlament ställde några frågor till en riksdagsman från Tranås om åkermarkens betydelse och hur han lyckades skapa ett skydd i sin hemkommun. Klicka och möt Kew Nordqvist.

Lokal åkermark ur ett globalt perspektiv

Eftersom många länder, Japan, Sydkorea, Kina och Saudiarabien, inte klarar att producera den mat de konsumerar har de börjat köpa eller hyra jordbruksmark i i fattigare länder. När säljs svensk jordbruksmark till Kina?
Läs om lokal åkermark ur ett globalt perspektiv.

Åkermarken och möjligheterna

Den mest värdefulla åkermarken börjar bebyggas också i Sverige. Det är dags att fundera över om ökad förtätning, att använda redan hårdgjorda ytor.
Läs mer om åkermarken och möjligheterna.

Åkermark och lagtexten

Anders Larsson, områdeschef för svensk landskapsarkitektur, säger att åkermarken i Sverige har för litet skydd i lagtexten. Vad säger lagen om skydd av åkermark. Läs här.

Av |2011-11-28T08:14:26+01:002011-11-28|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen