Kommuner exploaterar i strid med lagen

Land lantbruk & Skogsland publicerade den 13 december debattartikeln ”Kommuner exploaterar i strid med lagen” skriven av föreningen Den Goda Jorden. Det är med stor förvåning vi i den ideella föreningen Den Goda Jorden noterat att riksmedia och politiker i väldigt liten omfattning uppmärksammat nyheten att kommunerna inte följer lagstiftningen i Miljöbalken 3:4. Lagbrott av…

Kommuner tolkar planlagen fel

Svea Jord & Skog publicerade den 20 november artikeln ”Kommuner tolkar planlagen fel”. De avslutar: Miljöbalkens skrivning hänvisar till ett riksintresse när jordbruksmark får användas för andra ändamål. Här konstaterar utredarna att det råder brist på kunskap och kanske även ovilja att ta hänsyn till begreppet riksintresse. I praktiken visar det sig att det är…

Rustar till strid om åkermarken

På Lokaltidningen.se för Kävlinge publicerades den 9 oktober artikeln ”Rustar till strid för åkermarken”. De inleder: Nu förbereder sig Centerpartiet för att överklaga två byggprojekt i kommunen. Syftet är att bevara åkermarken. På Centerpartiets stämma i september antogs en motion om att jobba för att klassa åkermark av klass 9-10, som är extra bördig och…

Stor exploatering av jordbruksmark

Sveriges Radio Halland publicerade den 27 september inslaget ”Stor exploatering av jordbruksmark”. Halland är det län i Sverige som har exploaterat störst andel av sin jordbruksmark, detta visar en rapport från Jordbruksverket. Jordbruksverkets rapport sträcker sig mellan 2006 till 2010 och den ifrågasätter om kommunerna verkligen tar tillräckligt stor hänsyn till lagen om att jordbruksmark endast i undantagsfall…

Centerpartiet vill skydda åkermarken

Svenska Dagbladet publicerade den 22 september artikeln ”Lööf sätter inga procentmål”. Där rapporterar de från Centerpartiets riksstämma och skriver bland annat: Under förmiddagen debatterades profilfrågan landsbygd. Debatten gick ganska smärtfritt för partiledningen. Men en av få saker som gick lite längre än vad partistyrelsen planerat var synen på det som kallas högklassig åkermark. Centern ska…

Landsbygdens företrädare

Hushållningssällskapens Förbund beslutade vid sin stämma den 31 maj i Östergötland att göra följande uttalande: ”Hushållningssällskapet med sin gedigna bakgrund och breda kunskap kring landsbygden och kring företagande på landsbygden ser ett behov av att samhällets fokus och resurser ökar till landsbygden. Den utveckling som sker idag med att t ex landsbygden avfolkas, samhällsfunktioner dras…

C vill göra värdefull jord till riksintresse

Skånskan.se publicerade den 12 april artikeln ”C vill göra värdefull jord till riksintresse”. De rapporterar att Centerpartiets Mattias Andersson vill stoppa all byggnation på värdefull åkermark. Därför har han skrivit en motion till partiets riksstämma i höst där han vill att jordbruksmark av kvaliteten 9-10 blir riksintresse. – Jag har fått med mig 17 kommuner…

Framtidens magar ska mättas

I Folkbladet publicerades den 10 april debattartikeln ”Framtidens magar ska mättas” skriven av Bengt-Anders Johansson (M) Riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Han avslutar: Exploatering av jordbruksmark är ett problem redan idag, men kommer att bli ännu allvarligare i en framtid där mat, energi och vatten kan bli bristvaror. Arealen jordbruksmark i Sverige…