På Centerpartiet riksstämma bifölls Mattias Anderssons motion om ett utökat lagligt skydd för åkermarken.

Läs Mattias kommentar här och även hans motion.