På Lokaltidningen.se för Kävlinge publicerades den 9 oktober artikeln ”Rustar till strid för åkermarken”.

De inleder:

Nu förbereder sig Centerpartiet för att överklaga två byggprojekt i kommunen. Syftet är att bevara åkermarken.

På Centerpartiets stämma i september antogs en motion om att jobba för att klassa åkermark av klass 9-10, som är extra bördig och bara finns i västra Skåne, som riksintresse. Det hade inneburit ökat skydd för marken mot bebyggelse. En av personerna bakom motionen är Mattias Andersson (C), kommunstyrelseledamot i Kävlinge.
– Det här är bland Europas bästa åkermark, och den är utrotningshotad. Strax efter stämman släppte Jordbruksverket en rapport som slår fast att många kommuner slarvar med att tillämpa miljöbalken 3 kap 4§, säger Andersson.

Läs hela artikeln här