Lunchseminarium: Mark som handelsvara

Lunchseminarium: Mark som handelsvara
– om jakten på jordbruksmark i Brasilien och AP-fondernas investeringar
Konkurrensen om världens jordbruksmark hårdnar. Den globala efterfrågan på t.ex. mat, foder och agrobränslen ökar snabbt och gör mark till en allt attraktivare investering.I Brasilien breder storskalig odling för export ut sig. I kölvattnet av denna utveckling fördrivs småbrukare från sin mark, Amazonas skogar huggs ner och det växande industrijordbruket leder till allvarliga miljöproblem.

Pensionsfonder har gett sig in i racet. 2011 investerade Andra AP-fonden drygt 600 miljoner kronor i jordbruksmark, bland annat i Brasilien. Fondens mål är att på sikt mångdubbla denna typ av investeringar. Ofta brister transparensen och det är svårt att få reda på vilken mark som köps.

Kan mark betraktas som vilken vara som helst? Går det att göra storskaliga markinvesteringar på ett schysst sätt? Hur ser alternativen ut?

Medverkande:
Ednalva Moreira, MST/CLOC-Via Campesina, Brasilien
Malena Wåhlin, researcher på Swedwatch
Kenneth Hermele, utvecklingsekonom och policyrådgivare på Forum Syd
Christina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden

Anmälan: senast 12 april till hugo.wigbrand@latinamerikagrupperna.se.

För frågor – annelie.andersson@latinamerikagrupperna.se, tel: 08-556 975 38.

Seminariet är gratis. Vi bjuder på vegetarisk lunchmacka (Från 11.30).

Inbjudan hittar du här.

Arrangörer: FIAN-Sverige, Forum Syd, Latinamerikagrupperna

Samma organisationer arrangerar ytterligare ett lunchseminarium kl. 12-14 den 9 april om landgrabbing och mänskliga rättigheter med exempel […]

Av |2013-03-29T11:15:04+01:002013-03-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Ungern förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern

Landsbygden Folk publicerade den 11 januari artikeln ”Ungern förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern”.

Det ungerska parlamentet har antagit en lag som förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern. Förbudet står i konflikt med EU:s principer, men premiärminister Viktor Orban hänvisar till att också Frankrike och Österrike försvårar utländska markköp.I samband med anslutningen till EU beviljades Ungern en rätt att skydda landets jordbruksmark mot spekulativa uppköp. Landet fick stifta en tillfällig lag som begränsar utländskt ägande.

Lagen borde ha upphört att gälla år 2011, men den förlängdes fram till 2014. Senaste höst föreslog regeringen att lagen ska bli permanent. Förbudet mot utländskt ägande av jordbruksjord tas samtidigt in i grundlagen.

Strax före julen godkändes lagförslaget av det ungerska parlamentet med rösterna 263-87. Enligt regeringschef Viktor Orban ska lagen sätta ett stopp för utländska markspekulanter från Österrike, Italien och diverse andra länder.
Lagen om jordbruksmark innehåller också paragrafer som gör det möjligt för staten att konfiskera mark som har köpts genom olagliga köpeavtal. I de flesta fall handlar det om skiften som utländska markägare har köpt via ungerska bulvaner.

I mars löper en amnesti ut mot sådana aktörer. Fram till dess kan köpare, säljare och mäklare klara sig utan straff om ett olagligt köp […]

Av |2013-01-12T19:37:27+01:002013-01-12|Okategoriserade|0 kommentarer

SVT – Kampen om jorden

SVT2 och SVT Play torsdag den 29 november klockan 20:00

Kampen om jorden
Hur ska maten räcka till alla?

Tre fjärdedelar av Malis befolkning är bönder. Nu kommer rika, landhungriga länder som Kina och Saudiarabien och tar över deras mark för att odla mat som går på export. För bönderna innebär det jobb, men blir det tillräckligt med mat över för de fattiga?

Läs mer om Why poverty här

Av |2012-11-29T08:05:55+01:002012-11-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Vem äger rätten till världens odlingsmarker?

På UR Kunskapsbanken presenteras den pågående serien ”Varför finns fattigdom?”. Frågor och fördjupning till den globala kampanjen Why Poverty.

Vem äger rätten till världens odlingsmarker?

Jakten på jordbruksmark pågår över hela världen. För att täcka framtida behov köper rika länder upp mark i fattiga länder för att säkra sin matförsörjning. Men vad händer med lokalbefolkningen när marken säljs ut?

Läs mer här.

Av |2012-11-23T08:10:00+01:002012-11-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Land rush – Filmvisning och diskussion

Kan storskaliga markinvesteringar i fattiga länder bidra till att mätta en växande befolkning i världen? Eller är investerarnas jakt på bördig jordbruksmark en ny form av kolonial exploatering?

Dokumentärfilmen Land rush handlar om effekterna av storskaliga markinvesteringar, utifrån ett exempel från Mali. De senaste årens snabba ökning av markinvesteringar har resulterat i att fattiga bönder runt om i världen fördrivits från sin mark – så kallad land grabbing. Går det att hitta former för markinvesteringar som även småbönderna tjänar på? Välkomna till en förhandsvisning av filmen och efterföljande diskussion med representanter för svenska organisationer som arbetar med frågan.

Filmen är en del av projektet Why poverty? med åtta dokumentärfilmer som visas av 62 Tv-bolag runt om i världen i slutet på november. Läs mer och se en trailer av filmen: www.whypoverty.net

Tid: 28 November 18:00 – 20:00

Plats: Filmstaden Sergel, Hötorget, Stockholm

Filmvisningen är gratis och vi bjuder på fika.

Anmälan och frågor: senast 26 nov till Karin Gregow, karin.gregow@forumsyd.org, tel: 08-50637162.

Mer info här.

Arrangörer: Afrikagrupperna, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser, Latinamerikagrupperna, Svenska Kyrkans internationella arbete

Av |2012-11-20T13:58:49+01:002012-11-20|Okategoriserade|0 kommentarer

Rapport – The race for land

Välkomna till lanseringen av en ny rapport, som analyserar fenomenet land grabbing: vilka är aktörerna och vad är syftena? Hur kan böndernas rätt till sin mark tryggas? Vad finns det för alternativ till storskaliga markinvesteringar?

Rapporten innehåller fallstudier från Kambodja och Mozambique. Kambodjanska småbönder förlorar sin mark till storskaliga sockerplantager, där sockret exporteras till EU. Vilken roll har EU? Hur har civilsamhället i Mozambique lyckats påverka landets marklagstiftning och investeringar inom jordbruk?

Jakten på jordbruksmark i fattiga länder har eskalerat under senare år. Privata investerare leasar mark för en billig penning för att producera mat, foder och biobränslen. Fattiga bönder fördrivs från sin mark och står utan försörjning. Livsmedelssäkerheten i länderna hotas, eftersom produktionen ofta är för export.

Tid: Onsdag 5 december, kl. 12 – 14 (Lunchmacka från 11.30)
Plats: Postmuseum, Nygatan 6, Gamla Stan, T-bana Gamla Stan, Stockholm
Anmälan: senast 3 dec via formulär här. Frågor: Kontakta Karin Gregow, karin.gregow@forumsyd.org, tel: 08-50637162.
Arrangörer: Afrikagrupperna, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser

Medverkande:
Eang Vuthy, Director of Equitable Cambodia, Kambodja
António Reina, Director, Livaningo, Mozambique
Lars-Olle Larsson, Manager ESG Affairs, Swedfund Kenneth Hermele, utvecklingsekonom, policyrådgivare, Forum Syd
Kajsa Johansson, chef för utveckling och policy, Kooperation Utan Gränser.

Seminariet är gratis och hålls på engelska. Vi bjuder på lunchmacka.
[…]

Av |2012-11-20T13:39:36+01:002012-11-20|Okategoriserade|0 kommentarer

Afrikas befolkning betalar ett högt pris

Sydsvenskan publicerade den 12 oktober debattartikeln ”Afrikas befolkning betalar ett högt pris” skriven av Terje Østigård, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

Dagens utländska jordbruksinvesteringar i Afrika kan jämföras med kolonialiseringen och Europas utnyttjande av kontinentens naturresurser.

Världens befolkning beräknas öka från sju till nio miljarder människor till år 2050. Då har Afrika fördubblat sin befolkning från en till två miljarder. Det innebär att de som då lever i Afrika behöver mer mat. Men istället används mindre och mindre jordbruksmark i Afrika till att odla matgrödor. Varför är det så?

Att Afrika producerar mindre mat hänger till stor del ihop med ökad tillväxt och välfärd i främst Europa och USA, och på senare år även i Kina och Indien. Fler saker och högre materiell standard kräver en ständigt ökad energikonsumtion. Den ökade energikonsumtionen är inte bra för miljön och medför klimatförändringar.

Trots att Afrika till ytan nästan är lika stort som Europa, Indien, Kina och USA tillsammans står kontinenten endast för 4 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Men konsekvenserna av den övriga världens utsläpp drabbar Afrika hårt.

Torka uppstår oftare än förut liksom oförutsägbara regn som leder till översvämningar. Torka och översvämningar medför i sin tur sämre skördar och hotar livsmedelssäkerheten. Det är ett pris som […]

Av |2012-10-19T07:18:40+02:002012-10-19|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen