FAO:s International Year of Soils har tagit fram en plansch över behovet av att skydda åkermark.

Ladda ned planschen här