På webbplatsen Råvarumarknaden.se publicerades den 13 januari artikeln ”Varför investeringar i jordbruksmark kan vara riskabla”. I artikeln gör de en ordentlig genomgång över fenomenet landgrabbing.