Landsbygden Folk publicerade den 11 januari artikeln ”Ungern förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern”.

Det ungerska parlamentet har antagit en lag som förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern. Förbudet står i konflikt med EU:s principer, men premiärminister Viktor Orban hänvisar till att också Frankrike och Österrike försvårar utländska markköp.I samband med anslutningen till EU beviljades Ungern en rätt att skydda landets jordbruksmark mot spekulativa uppköp. Landet fick stifta en tillfällig lag som begränsar utländskt ägande.

Lagen borde ha upphört att gälla år 2011, men den förlängdes fram till 2014. Senaste höst föreslog regeringen att lagen ska bli permanent. Förbudet mot utländskt ägande av jordbruksjord tas samtidigt in i grundlagen.

Strax före julen godkändes lagförslaget av det ungerska parlamentet med rösterna 263-87. Enligt regeringschef Viktor Orban ska lagen sätta ett stopp för utländska markspekulanter från Österrike, Italien och diverse andra länder.
Lagen om jordbruksmark innehåller också paragrafer som gör det möjligt för staten att konfiskera mark som har köpts genom olagliga köpeavtal. I de flesta fall handlar det om skiften som utländska markägare har köpt via ungerska bulvaner.

I mars löper en amnesti ut mot sådana aktörer. Fram till dess kan köpare, säljare och mäklare klara sig utan straff om ett olagligt köp går tillbaka. Alternativet är att omvandla affären i ett samföretag med jordbruk som bedrivs av infödda ungrare.

Aktörer som avslöjas efter utgången av mars kan dömas till drakoniska straff. Olagliga köpeavtal kan också sägas upp retroaktivt. Orban betecknar lagen som en av de mest radikala reformerna i Ungern sedan ett halvt århundrade.
Regeringen anser att åtgärderna är nödvändiga för att skydda små och mellanstora familjejordbruk. Jordbruksmarken är en nationell skatt och en förutsättning för nationens fortbestånd, säger Orban.

Ungern är en av EU:s viktigaste producentländer för majs och oljeväxter. Senaste år drabbades de ungerska odlingarna emellertid av omfattande skördeskador på grund av torka. Matpriserna i Ungern har stigit betydligt under hösten.
Priset på jordbruksmark är ännu jämförelsevis lågt i Ungern. Lagstiftningen mot utländska markköp har hållit priserna i schack. Enligt den globala fastighetskonsulten Savills hör markpriserna i Ungern till de lägsta i Europa, trots bördiga jordar.

Det permanenta förbudet mot utländska uppköp av jordbruksmark strider mot EU:s principer om fritt markägande och den fria rörligheten för kapital. Men premiärminister Orban hävdar att andra EU-länder inte är bättre.
Motsvarande mekanismer finns redan i Frankrike och Österrike. Det märker var och en som åker över gränsen till Österrike för att köpa mark. Han får inte ens en kvadratmeter, sade Orban till journalister i Budapest i oktober.