Föreläsning i Ängelhom 18 oktober

Anders Larssson, SLU Alnarp håller en öppen föreläsning i Ängelholm den 18 oktober.