Bybor rasar mot planer på bostadsrätter

Dalarnas tidning publicerade den 24 april artikeln ”Bybor rasar mot planer på bostadsrätter”.

Det är uppror i Nygårdarna. På torsdagskvällen träffades närboende angående Borlänge kommuns planer på att bygga 24 bostadsrätter på åkermark.

– Kommunen har en ståndpunkt om värdet av att bevara den kulturhistoriska radbymiljön i Nygårdarna. Men den struntar man i, i det här fallet, säger Helen Dahlbäck.
– Vi förstår att kommunen vill bygga nytt. Men det finns annan mark man kan bygga på om man vill, som är närmare centrum och med bättre infrastruktur.

Av |2014-04-28T06:18:18+02:002014-04-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Enorm strukturomvandling – svenskt jordbruk läggs ned i det tysta

Extrakt – aktuell forskning för ett hållbart samhälle” en populärvetenskaplig tidning från forskningsrådet Formas publicerade den 22 april artikeln ”Enorm strukturomvandling – svenskt jordbruk läggs ned i det tysta”.

De skriver bland annat:
Rika länder kan ”låta bli” att använda sin egen mark till livsmedelsförsörjning. Men det är knappast hållbart på lång sikt, säger Anders Wästfelt. Medan andra länder köper in jordbruksmark för att säkra sin framtida livsmedelsförsörjning för en ökande befolkning – till exempel har Kina och Qatar köpt upp ansenliga mängder jordbruksmark i Afrika och Australien – exploaterar vi i Sverige bördig jordbruksmark för andra ändamål. Något som straffar sig i längden, menar Anders Wästfelt.
– Planterar man granskog på jordbruksmark är det inte bara att hugga ner skogen och börja använda den som jordbruksmark igen när man behöver. Marken blir försurad för decennier framåt. Bygger man en stad eller motorväg på jordbruksmarken är den förstörd för alltid.

Av |2014-04-28T06:12:32+02:002014-04-28|Okategoriserade|0 kommentarer

C-kritik mot köp av mark

Folkbladet publicerade den 1 april artikeln ”C-kritik mot köp av mark”.

Genom att köpa upp jordbruksmark kommer Norrköpings kommun att lägga en död hand över området. Om de sedan dessutom exploaterar området för bostadsbebyggelse kommer de att begå ett lagbrott.

Ännu ett exempel på en kommun som inte förstår eller inte vill förstå lagtexten i Miljöbalken 3 kap, 4 §: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Av |2014-04-08T15:48:14+02:002014-04-08|Okategoriserade|0 kommentarer

Stadsnära odling aktuellt i Malmö

Land Lantbruk publicerade den 6 april artikeln ”Stadsnära odling aktuellt i Malmö”.

De skriver:
Åkermarken har fått ge vika för asfalt och betong. Men i Malmö stads förslag till ny översiktsplan talas nu om landsbygden som en positiv kraft. Med 5 000 hektar odlad mark och växande intresse för stadsnära odling har storstaden potential för matproduktion.

Sent skall syndaren vakna tycker Den Goda Jorden!

Av |2014-04-08T06:39:51+02:002014-04-08|Okategoriserade|0 kommentarer

Spelet om den stadsnära landsbygden

På Landskapsobservatorium publicerades artikel ”Spelet om den stadsnära landsbygden” den 13 februari.

Den stadsnära landsbygden är en outnyttjad potential i arbetet för en hållbar utveckling. En riktad planering, men också en fördjupad dialog mellan olika aktörer, behövs för att utnyttja dess möjligheter. Vid Birmingham City University har spelet Rufopoly utvecklats för att öka förståelsen för den komplexitet som kännetecknar stadsranden, och för att möjliggöra en dialog bortom tidigare låsta positioner. Artikeln introducerar spelet och det Leader-projekt som kommer att pröva Rufopolys användbarhet i Sverige under 2014.

Läs hela artikeln här.

Av |2014-04-04T18:06:25+02:002014-04-04|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen