På Landskapsobservatorium publicerades inlägget ”Reflektioner kring stad och land i Danmark” den 27 januari.

I Danmark har man en tydlig indelning mellan stad (byzon) och land (landzon) inskrivet i lagstiftningen. Lone Söderkvist Kristensen vid Köpenhamns universitet reflekterar över vad detta innebär och hur det har fungerat i praktiken.

Se intervjun här.