Svenska YLE publicerade den 2 april artikeln ”Finland behöver mera åkrar”.

De skriver bland annat att Finland behöver upp till 400 000 hektar utländsk åkermark för att täcka det inhemska livsmedelsbehovet, säger professor Pekka Kauppi vid Helsingfors universitet.