Bloggen Jordbruk 2.0.1 publicerade den 11 mars inlägget ”Bygg på åkermark”.

De skriver bland annat:

Och varför bygga just på åkermark när man lika gärna kan bygga på den skogsmark som gränsar till åker. Där står ofta avverkningsmogen skog och marken kan vara lika jämn som åkern och matjorden skulle ju mestadels ändå inte ligga kvar. Men icke sa Nisse! I de flesta fall finns det troligen impedimentmark eller skogsmark som man lika gärna kan bygga på. Och med större trivselfaktor för de boende.

Det finns flera fall här i bygden där resultatet hade blivit oerhört mycket trevligare om man byggt i omgivande terräng istället för på en platt åker.