Knut Persson uppmärksammar vår skrift ”Hopp för jorden” i ledaren ”Vår bästa åkermark försvinner” i Land Lantbruk den 14 mars.

Han skriver bland annat:

Föreningen Den goda jorden har i en broschyr samlat argumenten för att bevara åkermark (www.dengodajorden.se). Här har Anders Borg mycket att lära och även landsbygdsminister Eskil Erlandsson skulle behöva slipa på argumenten. Får vi rekommendera ett noggrant studium.