Protokollet från Den Goda Jordens årsmöte den 9 mars på Berte Museum – Livet på landet är nu klart.

Du kan läsa protokollet här