Den Goda Jorden driver med medel från Sparbanksstiftelsen Öresund ett projekt där vi arrangerar två studieresor till Danmark för elever och lärare på SLU. Den första resan går av stapeln idag.

Program för studieresan