SR P4 Malmöhus rapporterade den 2 maj i inslaget ”OK att bygga ESS på odlingsbar åkermark” att Länsstyrelsen i Skåne säger trots sin nollvision för byggande på åkermark ja till Lunds kommuns planer för stadsdelen Brunnshög i anslutning till ESS.