Svenska YLE rapporterade den 16 maj från Kareby i Österbotten, Finland under rubriken ”Jordbrukare trötta på att åkermark blir bostadsområden”.

En del jordbrukare i Karleby har tröttnat på att åkermark görs om till bostadsområden i takt med att staden växer. De vill nu ha en diskussion om hur och vartåt Karleby ska växa.