David Jonstad har den 19 mars skrivit på Effekt klimatmagasinets hemsida om Sveriges dåliga beredskap när det gäller livsmedelsförsörjning. Ett tänkvärt inlägg om vår sårbarhet.

Läs artikeln här.

På David Jonstads egen hemsida finns även en annan intressant text ”Den hungriga staden” som visar på städernas beroende av landsbygdens jordbruksproduktion.