På LRF:s hemsida har Helena Jonsson skrivit ett inlägg ”Jordbruksmarken och framtiden” med anledning av den pågående debatten om vad som kan hända om lantbrukare slutar odla mat på sina åkrar och istället planterar energiskog.

Hon avslutar inlägget så här:
.. vi behöver också ett starkare skydd för jordbruksmarken eftersom det största hotet idag är att jordbruksmark exploateras eller inte brukas alls.