Gunnar Gullander skrev följande inlägg på Centerpartiet i Laholms blogg den 6 oktober.

på Lögnäs Gård gick i går för fjärde gången i de halländska kommunerna en konferens på ”DEN GODA JORDEN TEMAT” av stapeln, huvudtalare Anders Larsson från SLU, Alnarp stod för denna nyttiga lektion om hur vårt moderna samhälle hanterar resursen ÅKERMARKEN, han är troligtvis den mest sakkunnige i ämnet i vårt land. För andra gången i år tog jag del av beskrivningen  med backspegel, nuläge och vad som håller på att hända, främst med statistik från Skånelän, egentligen utan att det påverkar beslutsprocessen hos kommunerna. Ofta hörs kommentaren: ”som dom bygger på den goda jorden i Halmstad eller Landskrona exempelvis”! ! Det är hög tid för oss i kommunenna att lyfta blicken liksom Anders gjort ,om man blickar över sundet in i vårt åkerrika grannland, där kan man inte lika aningslöst exploatera åker som hos oss som enligt länsstyrelsen i Halland inte på långa vägar kan försörja oss själva längre. (detta om något är väl en tankeställare) Jag är vanligtvis stolt att vara Laholmare, dock inte i denna fråga, på de tre föregående konferenserna i Falkenberg, Halmstad och Varberg har företrädare för resp. kommun haft ambitionen att visa hur man hanterar frågan, våra utsocknes gäster igår fick ingen sådan kunskap med sig hem, KS-ordf. Thomas hävisade till lantbrukets dåliga lönsamhet och att det är så besvärligt att bygga på höjden, som skäl att exploatera åker. Varför inte fler politiker i vår kommun tog chansen att förkovra sig är obegripligt, eller är det obekvämt att ha bättre underlag före beslut. Åmotet Projektet förskräcker förvisso. Anders slutord: DET GÅR ALLDELES UTMÄRKT ATT FÖRDUBBLA FOLKMÄNGDEN I NUVARANDE TÄTORTER UTAN ATT TA MER ÅKERMARK I ANSPRÅK, gav en viss framtidsförhoppning. Centern har alla chanser att ta taktpinnen i denna framtidsfråga.