Laholms tidning rapporterade den 6 oktober från seminariet på Lögnäs Gård i Laholm i artikeln ”Vill hushålla med åkermarken”.

”Vi är på väg åt helsike”.
Orden tillhör Anders Larsson och handlar om hur dåliga vi är i Sverige på att ta tillvara vår jordbruksmark.

Det är ett långsiktigt problem, menar Anders Larsson, landskapsarkitekt på SLU Alnarp under hans föreläsning: ”Hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering” på Lögnäs gård.
– Det är inte som när Findus släppte ut ärtrester i en å och fisk dog, man ser inte problemet på en gång, säger han och förklarar att därför är det svårt att förstå vad som sker nu.

Från 1962 till 2000 har 13 000 hektar odlingsbar jord i Skåne bebyggts, det betyder att sju procent av Sveriges bästa åkerbruksmark bebyggts, menar Anders Larsson. I Europa försvann mellan 1990 och 2000 275 hektar odlingsbar jord varje dag. Det sätter fingret på ett allvarligt problem anser han. Sverige är inte längre självförsörjande på mat utan förlitar oss på att imiportera mat för att mätta munnen. Med en ekonomisk kris kan priset på mat skjuta i höjden. Då kan odlingsbar åkermark vara värdefull menar han.

Larsson efterlyser nu ett regionalt planeringsorgan och nationell lagstiftning  ska vara behjälplig i att bevara åkermark genom att reglera för kommunerna på nationell nivå hur mycket en stad får växa på bredden.
Lika lite som fisket i Östersjön är ett kommunalt problem, menar Larsson, lika lite är framtiden för våra åkermarker det.
– Vi behöver inte mer asfalt, säger han.

Två som satt med och lyssnade under seminariet är kommunrådet Thomas Jönsson (M) och första vice ordförande i kommunstyrelsen Erling Cronqvist (C). Båda tyckte det var viktigt att ta hänsyn till användandet av åkermark i en kommunala planer men tyckte inte en regional lösning som larsson förespråkade var en bra lösning.
– Jag är inte alls beredd att säga att det är fel med kommunalt bestämmande, säger Jönsson.
Får kommunen inte bygga på höjden återstår bara ett alternativ menar han och det är att bre ut sig.
– Vill vi växa får vi ta jord i anspråk, säger han.