Jordbruksmarken högsta prioritet

SVT Sydnytt publicerade den 3 september och artikeln ”Jordbruksmarken högsta prioritet”.

Pålssons första arbetsdag.  Utnyttjandet av den skånska jordbruksmarken är den fråga som Skånes nya landshövding räknar med att få ta tag i allra först.

När hon på sin första arbetsdag mötte media var det just jordbruksmarken som Margareta Pålsson nämnde som den högst proriterade. Länsstyrelsen har i flera omgångar slagit larm om situationen i sydvästra Skåne där alltmer av landets bästa jordbruksmark bebyggs.

Den nya landshövdingen räknar också med att få arbeta vidare med situationen för de ensamkommande flykingbarnen-

-Alla skånska kommuner måste ta sitt ansvar, säger  hon, väl medveten om att hennes egen hemkommun Åstorp tillhör de mer svårövertalade.

Den tredje fråga hon nämner gäller hennes hjärtebarn från riksdagsåren, utbildningsfrågorna.

-Vi måste få alla skånska ungdomar att gå igenom gymnasiet.

Dessutom vill hon se kortare handläggningstider för bostadsbyggande och miljöprövningar.

Av |2012-09-09T07:41:35+02:002012-09-09|Okategoriserade|0 kommentarer

Nej till nya bostäder i Diseröd – vill skydda åkermark

Kungälvs-Posten publicerade den 5 september artikeln ”Nej till nya bostäder i Diseröd – vill skydda åkermark”.

Myrensjöhus vill bygga sju bostäder i Diseröd. Den värdefulla åkermarken gör dock att samhällsbyggnadsutskottet föreslås säga nej.
Enligt förslaget vore byggnationen en naturlig utveckling av samhället som redan i dag korsas av en gång- och cykelbana.
Utskottet tar sitt beslut under torsdagen.

Av |2012-09-06T18:26:58+02:002012-09-06|Okategoriserade|0 kommentarer

Jordbruksmark får bebyggas med bostäder

Dala-Demokraten publicerade den 5 september artikeln ”Jordbruksmark får bebyggas med bostäder”.

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att tre personer som vill bygga i Hjortnäs ska få ett positivt besked. Ärendet har hållit på sedan 2007 och överklagats många gånger.

– Beslutet innebär att kommunen nästan inte längre kan använda jordbruksmark som skäl att säga nej till byggande, säger Annelie Stenberg (M) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Hon påpekar att kommunen i dialog med LRF arbetet för att behålla jordbruksmark.
– Det handlar om att jordbruket är en viktig näring som vi vill ha kvar och att vi vill behålla det öppna landskapet. Detta beslut kan nu användas som prejudikat. Släpper man fram ett hus så kommer fler.

2007 sa dåvarande byggnadsnämnden nej till de tre personer som ville bygga i utkanten av Stur-åkern. Kommnens skäl var att Sturåkern är den största sammanhängande jordbruksmarken i Hjortnäs och enligt LRF den bästa jordbruksmarken i kommunen.
De som vill bygga överklagade och framhöll att en grannfastighet är bebyggd, att tomten ligger i kanten av området och bara slås för ensilage.
Länsrätten och kammarrätten gick emot kommunen och ansåg att de sökande hade rätt att få bygga på tomten. När kommunen 2011 följde kammarrättens dom och sa ja, överklagade det beslutet av fyra […]

Av |2012-09-06T18:24:04+02:002012-09-06|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen