Helsingborgs Dagblad publicerade den 12 juni artikeln Strid om att bygga på åkermark.

Socialdemokraterna vill lägga bostadsplanerna på Östra Ramlösa på is. Först ska det förtätas inne i stan, tycker partiet. Men alla är inte med på det.

Efter sommaren ska stadsbyggnadsnämnden ta nästa steg mot att skapa ett helt nytt bostadsområde, Östra Ramlösa.

Då ska ett förslag till mål och riktlinjer för att bygga 3 000 bostäder klubbas, både flerfamiljshus och enfamiljshus.

Men: Östra Ramlösa ska byggas på finaste åkermark. Det är ett faktum som nu får Socialdemokraterna att sätta klackarna i backen.

– Vi kommer att säga nej till att fortsätta utveckla planerna för Östra Ramlösa just nu, säger Bengt Larsen (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

I sitt förslag till budget för nästa år vill hans parti att Österleden tills vidare ska vara en gräns för bostadsbyggande. Det ska inte byggas på åkermark så länge det finns andra alternativ.

Och det gör det, tycker Bengt Larsen.

– Utan att göra alltför mycket våld mot stadens grönytor kan vi förtäta bebyggelsen inne i staden under många år framåt. Det kommer att dröja innan vi behöver bygga Östra Ramlösa, säger han och nämner några områden:
Längs med Vasatorpsvägen, där Drottninghög ska byggas ut. Mariastaden. Området H+. Längs med Landskronavägen och Planteringsvägen.

– I dag finns det dessutom en annan syn på biltrafiken. Allt fler unga tar inte körkort och vill bo centralt, säger Bengt Larsen.

Men att förtäta är inte heller alltid så enkelt. Länsstyrelsen sa nej till Saltkristallerna, som också omfattade bostäder, och har lyft varningsflagg för att området H+ kommer för nära hamnen. Allt handlar om riksintressen.

– Vi ska förstås ta hänsyn till riksintressena, det är en utmaning för oss. Vi måste bli bättre på att prata med länsstyrelsen och bättre på den juridik som omger ett projekt. Det är ofta där det stupar, säger Bengt Larsen.

Frågan är emellertid om Socialdemokraterna får sin vilja igenom när budgeten spikas på onsdag. Eller på mötet i augusti.

Magnus Jälminger (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger att den borgerliga treklövern vill bygga Östra Ramlösa. Men det kan finns en osäkerhet kring när.

– Vi vill skapa handlingsfrihet genom att hela tiden ha ett antal byggplaner på väg. Det ger oss olika möjligheter. Det kan bli så att vi sätter igång första etappen av Östra Ramlösa om två, tre år. Det kan också bli så att det dröjer lite längre, säger han.

Något som förstås också påverkar är om planerna överklagas eller inte.

Lägga på is ett okänt antal år framåt – det vill Magnus Jälminger inte. Men han håller med Socialdemokraterna om en sak: man ska värna gröna områden, inklusive åkermark så mycket det går.

Sverigedemokraterna, som kan bli vågmästare om de rödgröna håller ihop i den här frågan, vill inte stoppa Östra Ramlösa om inte natur- och kulturvärden påverkas.