Helsingborgs Dagblad publicerade den 12 juni artikeln ”Ohållbart att bara fortsätta bygga på åkrarna”

Kommunen har redan inskrivet i sina dokument att man ska vara försiktig med att bygga på åkermark.

Men organisationen Jordens Vänner i Helsingborg tycker att kommunen inte är bäst i klassen i det ämnet.

– Ta till exempel Mariastaden. Där började man bygga längst bort från stationen och har inte kommit fram till den än. Samma gäller i Påarp, säger Stig Broqvist från Jordens Vänner.

Han gör tummen ner för Östra Ramlösa.

– Jag är inte så glad för att man vill bygga där, det kunde räcka att bygga fram till Österleden. I ett nytt område börjar man ju alltid med bostäderna och innan man kommit så långt att eventuella affärer är på plats har folk vant sig vid att ta bilen. Det är ett mönster vi sett förr.

Att förtäta är bättre än att bygga på åkermark, men Jordens Vänner höjer ett varnande finger även där.

– Man får inte bygga i parker och andra viktiga grönområden.

Men varför är det fel att bygga på åkermark?

– Det minskar Sveriges självförsörjningsgrad när det gäller jordbruk. I dag är den ungefär 50 procent. Vi borde klara att försörja oss själva och våra djur i högre utsträckning, säger Stig Broqvist.

Länsstyrelsen har samma synpunkter som Jordens Vänner när det gäller att bygga på åkermark.

Och det är något som länsstyrelsen vill se mindre av. Sedan början av 1960-talet har 15 procent av den skånska åkermarken exploaterats och enligt Jordbruksverket sker det i allt raskare takt.

Snart sjösätter länsstyrelsen en nollvision för att bygga på värdefull åkermark. Men länsstyrelsen kan inte utan vidare stoppa sådana projekt.

– Vi vill ha bättre diskussioner med kommunerna, hjälpa till att hitta andra lösningar, som att förtäta. Det är trots allt ohållbart att bara fortsätta bygga på åkrarna, säger Tommy Persson på länsstyrelsen.