ATL publicerade den 24 juni artikeln ”Riomöte överens om mark”.

Länderna som deltog i FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i Brasilien har kommit överens om att begränsa markförstörelsen i världen.

Förhandlingarna i Rio slutade med att ett tioårigt ramverk för hållbar konsumtion och produktion antogs.

– G77 har här i Rio varit mycket stödjande, de länderna vill ha det här ramverket. USA har varit mindre stödjande. De har svårt att acceptera att man ska förändra konsumtionsmönster, kommenterade Gunilla Blomquist, tjänsteman på Miljödepartementet, på regeringens hemsida.

– I programmet finns visioner, mål och ett antal program att börja arbeta med. Bland annat program kring hållbara livsstilar, upphandling, hållbart byggande och konstruktion.

Återställa mark
Ett viktigt beslut enligt UNCCD:s (United Nations Convention to Combat Desertification) generalsekreterare Luc Gnacadja, är att 100 av de deltagande länderna kom överens om att sträva mot att bli neutrala i förhållandet mellan hur mycket produktiv mark som förstörs och hur mycket mark som återställs.

Till år 2030 kommer troligtvis efterfrågan på mat att öka med 50 procent, energi med 45 procent och vatten med 30 procent och det tar mycket mark i anspråk, enligt Luc Gnacadja.

– Det kommer att leda till en större avskogning om vi inte förbinder oss att återställa förstörd mark. Att undvika markförstörelse samtidigt som man återställer mark är särskilt viktigt för de fattiga på landsbygden för att uppnå energi-, livsmedels-, och vattensäkerhet, säger han i ett pressmeddelande.

Varje år förstörs 12 miljoner hektar produktiv mark enbart genom ökenspridning och torka. Det motsvarar halva Storbritanniens yta. Samtidigt förloras 75 miljoner ton jord för all framtid, enligt UNCCD.