Den Goda Jorden kommer även i år att delta med egen monter under Borgeby fältdagar 27-28 juni. Ni hittar oss i monter S146. Kom och ta del av vårt informationsmaterial och diskutera hur vi kan arbeta för att få till stånd ett bättre skydd av åkermarken.

Välkommen till Borgeby Fältdagar 27- 28 juni 2012
Den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare
Öppettider: 27 juni kl. 9-19, 28 juni kl. 9-17

Lantbruksmässan i fält lockar besökare från hela norra Europa. Den erbjuder en lyckad kombination av demoodlingar, företagsutställningar, praktiska maskindemonstrationer och seminarier. 2012 är temat energi. Det blir fokus på energieffektivisering och produktion av förnyelsebar energi inom lantbruket som vindkraft, solenergi och biogas.