Helsingborgs Dagblad publicerade den 21 juni artikeln ”Domstolens beslut stoppar kommunens markaffär”.

Förvaltningsrätten i Malmö sätter stopp för kommunens markköp i Teckomatorp. Priset, drygt 31 miljoner för 30 hektar, är ett överpris och gynnar dessutom markägaren på ett sätt som inte är tillåtet när myndigheter köper mark av privatpersoner, konstaterar domstolen.

I Teckomatorp, strax söder om järnvägen, ligger en bit mark som kommunen gärna vill åt. Markägaren var villig att sälja men priset, drygt en miljon kronor per hektar, var på tok för högt tyckte oppositionen och överklagade majoritetens köpplaner till förvaltningsrätten.

– Det är en flagrant överträdelse. Jag reagerade direkt eftersom priset var betydligt högre än priset för mark i grannkommunerna, säger Lennart Pettersson (C), kommunfullmäktigeledamot och en av de elva Svalövsbor som överklagat beslutet.

– Det är bra att kommunen bygger nya bostäder, men inte till ett överpris. Det är trots allt skattebetalarnas pengar, säger Gunilla Gyllenspetz, boende i Billeberga, även hon en av dem som överklagat.
Hon tillägger:
– Svalöv är en liten kommun och vi måste vara rädda om kommunens pengar.
Den aktuella marken ligger i Teckomatorp, närmare bestämt på fastigheten Teckomatorp 9:7 som tillhör Teckomatorpsgården. Området består av flera olika delar, en del ligger direkt öster om gården, en annan i byns västra utkant söder om järnvägen. Planen är att utveckla området för bostäder och majoritetens argument för att genomföra köpet var, dels att ägaren trots allt begärt just 31 miljoner kronor, dels att det var pengar som man skulle få igen när marken såldes som tomtmark och i skatteintäkter från inflyttade.

– Värdet på jordbruksmarken är 12–15 miljoner kronor, men så fort kommunen planerar att använda marken för att bygga bostäder ökar värdet, vilket konsulterna som värderade marken också konstaterar i sin rapport, säger ekonomi- och personalutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP).
Det motiverar det högre priset, konstaterar han.
– Så fort kommunen gör klart att den är intresserad av jordbruksmark för bebyggelse ökar priset, marken får ett förväntansvärde. I nästa steg när man gör en detaljplan ökar det ytterligare.

Om kommunen vill bygga bostäder finns det andra områden som lämpar sig lika bra, bland annat i södra Teckomatorp – det område som kallas för Grannbo, menar Lennart Pettersson.
– I första hand får man försöka förhandla med markägaren. Går inte det och kommunen är i akut behov av den här marken är alternativet att tvångsinlösa marken, en enskild markägare får inte hindra att det byggs bostäder.

För kommunen finns det två alternativ, menar Torbjörn Ekelund.
– Vi kan välja att antingen överklaga domstolens beslut eller att låta domen vinna laga kraft och sedan sluta ett nytt avtal med markägaren när det finns en detaljplan för området. Då är priset på marken högre vilket gör att domstolen inte kan stoppa beslutet.