Lokaltidningen Mellanskåne publicerade den 15 juni artikeln ”Exploatering av åkermark får kritik”.

Den högklassiga åkermarken gör att planerna på 200 nya bostäder i Västra Sallerup väcker åsikter. Både Centerpartiet och Nya kommunpartiet i Eslöv ser helst att marken bevaras.

– Det finns mark på andra ställen i kommunen som är betydligt mer lämpad för bostadsbyggande och i första hand ser vi en förtätning, inte bara i staden, utan även i övriga orter i kommunen framför nya bostadsområden på jordbruksmark, säger Annette Linander, gruppledare för Centerpartiet i Eslöv.

Men om det trots allt ska byggas i Västra Sallerup så vill Centern att kommunen tar i ordentligt och satsar på mer blandad bebyggelse med högre hus.
– Ska man ta bra jordbruksmark ur drift för byggnation ska man nyttja marken till fullo, säger Annette Linander.

Nya kommunpartiet vill inte att det byggs något mer på väster över huvud taget. Ordföranden Bertil Jönsson tycker dessutom att kommunledningen sviker sina löften och hänvisar till en diskussion under kommunfullmäktiges sammanträde i fjol.
– Vi framförde åsikten om att inte fortsätta med en utbyggnad mot väster utöver redan fastställda detaljplaner. Min uppfattning är att kommunalrådet Cecilia Lind lovade att så inte kommer inte ske, säger Bertil Jönsson.

Han tycker att bostadsplanerna rimmar mycket illa med länsstyrelsens nollvision för utbyggnad på högklassig åkermark.
– Därför hoppas jag att länsstyrelsen reagerar och får kommunen på bättre tankar, säger Bertil Jönsson.