Land Lantbruk publicerade den 22 juni artikeln ”Cykelväg med aptit på åkermark”.

Strax utanför Uppsala delar en planerad cykelväg just nu bokstavligen lantbrukets och stadens behov av mark mitt itu. En strid där även ett av de politiska partierna valt sida.

Kampen om åkermarken tar sig konkreta uttryck utanför Uppsala. Där vill kommunen och företagare ha en ny cykelväg – men inte lantbrukarna, som då får sin åkermark delad mitt itu.

Sedan många år har Uppsala kommun planer på en sammanhängande cykelväg längs med Fyrisån mellan Uppsala och byn Ulva Kvarn drygt 15 kilometer norrut. Två etapper av cykelvägen är redan byggda från varsin ändpunkt. Men nu är det stopp i bygget sedan ett tiotal markägare överklagat.

– Vi förstår att de vill ha tillgång till stränderna och Fyrisåns vattenspegel. Men får vi en cykelväg här så innebär det dödsstöten för vårt jordbruk. Vi har 120 djur, 40 av dem är mjölkkor som går och betar på vallarna efter ån. De måste kunna ha fritt tillträde dit, säger Solveig och Bengt Andersson som tillsammans med sonen driver ett jordbruk vid Prästängens gård till Upsala Nya Tidning (UNT).

Den planerade cykelvägen kommer dessutom att dela familjen Anderssons jordbruksmark i två delar.

Men det är många, både i Uppsala och företagare i andra änden av den planerade cykelvägen, som vill se byggplanerna förverkligas. Företagare i och runt byn Ulva Kvarn ser möjligheter att locka fler besökare med en ny cykelväg, och inne i Uppsala uppmanar en aktionsgrupp fler att ansluta sig till ett upprop för att cykelvägsbygget ska fullföljas.

Men nu är det bara en tidsfråga innan cykelvägen är färdigbyggd. I februari gav Uppsala kommun slutgiltigt klartecken för bygget:

– Bygget ska fullföljas så snart det är löst med markägarna, säger, kommunalrådet Stefan Hanna (c) till UNT.