Sydsvenskan publicerade den 26 juni artikeln ”Nollvision ska freda åkrar från nybyggen”.

Länsstyrelsen väcker hopp hos Lundalantbrukare med en nollvision för att hindra ny bebyggelse på jordbruksmark.

– Nu räcker det. Vi behöver inte bygga mer på åkermark i Skåne, punkt, säger Elisabeth Weber, länsarkitekt på länsstyrelsen.

Där har man kommit fram till en nollvision efter en översikt av samtliga kommuners översiktsplaner.

Ett åttiotal frågvisa jordbrukare kom när Lantbrukarnas riksförbund, LRF, höll diskussionsmöte i Hemvärnsgården i Kyrkheddinge.

– Det är många planer på gång och åkermark är en komplex fråga, säger Cecilia Hansson, översiktsplanchef vid Lunds kommun.

Enligt översiktsplanen ska bra åkermark undantas så långt möjligt. Istället förespråkas förtätning och nybygge där det redan byggts, på så vis utnyttjas kollektivtrafiken också bäst. Men när Lund expanderar sker det ändå på jordbruksmark.

– Vi har sådan fantastisk jord här. När man väl har asfalterat går det inte att riva upp och odla på den marken igen, säger Kerstin Svensson, lantbrukare i Sjöstorp utanför Dalby.

Hennes tidsmässiga och geografiska perspektiv är långt större än det som omfattas av en kommunal översiktsplan.

– Vi förvaltar bara vår jord. Jag tror att vi alla behöver vakna upp. Det är för lätt att bara bygga nytt.

Länsstyrelsen är inne på samma linje och flaggar för hårdare krav på motiveringar och alternativ från kommunerna.

– Max IV kanske är ett väsentligt samhällsintresse men sådant får avgöras från fall till fall, säger Elisabeth Weber.

När det kom till konkreta frågor om bostäder på Råbylund och Brunnshög kunde hon inte säga något. Nollvisionen har just varit ute på remiss och beslut kommer den 26 oktober. Men ingen detaljplan blir godkänd utan länsstyrelsen och myndigheten har redan visat missnöje med Lunds kommuns framtidsplan för Södra Sandby som Sydsvenskan skrev om den 19 maj.

Anders Larsson, landskapsarkitekt och prefekt vid SLU i Alnarp, jämför med andra länder i Europa där det är vanligare med statlig eller regional styrning.

– Kommunerna tar dålig hänsyn till samhällsekonomin i stort, säger han.