Länstidningen Södertälje publicerade den 30 april denna debattartikel:

Byggplanerna i Ytterjärna av hotell- och kulturcentrum engagerar många och särskilt Centerpartiet. Tvärtemot Vidarstiftelsen utan anser vi att ett nytt kulturcentrum som byggs, enligt detaljplan 2011-00312-214, hotar det ekologiska jordbruket i Ytterjärna.

Även befintlig kulturmiljö med arkitekt Asmussens ”blå hus” och nationalmålaren Bruno Liljefors ateljé Wigwam förbleknar och försvinner in på en bakgård. Övriga byggplaner – visar att Vidarstiftelsen har annan mark att bygga på.
Centerpartiet vill att hotell- och kulturcentrum förverkligas i Ytterjärna, vi var det första partiet som på allvar lyfte möjligheterna med ett konstcentrum kopplat till Hilma af Klints konstskatt.

Men vi är förvånade över att Vidarstiftelsen är så okänslig och inte vill slå vakt om vår miljö i Ytterjärna. Det ekologiska jordbruket i Ytterjärna borde vara av intresse för och ligga Vidarstiftelsen och antroposofin nära. I ett vidare perspektiv så har människan det senaste 100 åren våldfört sig på åkermark och lagt betong och asfalt på 10 000-tals hektar, och nu slår även torkan till och flyttar odlingsförutsättningarna norrut på jordklotet – de globala utmaningarna närmar sig snabbt och det är nu viktigare än någonsin att värna åkermark och god matproduktion.

Då är det rimligt att även i smått och lokalt ta ansvar för att det inte läggs betong och asfalt på åkermark eller skapa restriktioner för god och ekologisk matproduktion så att det även i framtiden går att odla ekologiskt i Ytterjärna och inte chansa och i dag ödelägga möjligheten.

Centerpartiet står fast vid sin uppfattning att värna det ekologiska jordbruket i Ytterjärna, det största i länet, att värna kulturmiljön i Ytterjärna, att nationalmålaren Bruno Liljefors ateljé Wigwam och Asmussens blå hus inte hamnar på en bakgård. Det finns mark som ger möjlighet att genomföra byggandet av hotell, konferenscenter, utställningshall m.m. på annan plats som inte försvårar och i förlängningen kan omöjliggöra ekologiskt jordbruk på Säby gård och som bevarar kulturmiljön till eftervärlden.

Det är trevligt att det dykt upp fler politiska aktörer i den här för Järna viktiga miljöfrågan om än bara en enskild socialdemokrat, men alltid något. Frågan är bara hur högt det är i taket inom socialdemokratin i den här frågan. Men det är klart står man redan på knä så blir det förhållandevis högt i tak.

Det som fortsätter att förvåna är att Hans Neideman, ordförande och miljöpartist i Järna kommundelsnämnd inte tar den närodlade och ekologiska matproduktionen på större allvar.

Per-Anders Fritshammar
ordförande (C) Järna-Vårdinge
Tage Gripenstam
gruppledare (C)
AB