Trelleborgs Allehanda publicerade den 16 april följande artikel:

Kommunerna i Malmö-Lundregionen ska gemensamt protestera mot länsstyrelsens förslag om nollvision av byggnation på värdefull åkermark.
– Förslaget är det största hotet mot utvecklingen i Skåne i modern tid, säger Michael Sandin (M), kommunalråd i Staffanstorp och initiativtagare till den gemensamma protesten.

Det är i länsstyrelsens program för att nå Skånes miljömål som förslaget om nollvision finns. I programmet skriver länsstyrelsen att hänsynen till åkermarken behöver bli större ”med strävan att uppnå en nollvision för konsumtion av åkermark för bostadsutbyggnad”. Länsstyrelsen vill istället att bostadsutbyggnad ska ske inom tätorterna ”genom hållbar förtätning”.

”Orealistiskt, dumt och fel”, tycker Michael Sandin.

– Det är klart att vi ska vårda åkermarken och det är klart att vi ska försöka förtäta. Men att åkermarken ska vara särskilt skyddsvärd och att man tvingas särskilt motivera varje hus som ska byggas på åkermark, det är helt fel utgångspunkt. Det tror vi inte på en enda sekund, säger han.

Michael Sandin tycker att det finns en överdriven oro för att exploateringen av åkermarken kommer att leda till att den kraftigt minskar. Om man exploaterar i den takt som är beräknad så kommer andelen åkermark i Skåne bara att minska med ett par procent på 30 år, hävdar han.

– Det stora samhällsproblemet i Skåne dag är brist på bostäder, inte brist på mat, säger Michael Sandin som tycker att frågan borde avgöras av Skånes 33 kommuner och inte av ”byråkrater på länsstyrelsen”.

Nästa gång kommundirektörerna i Malmö-Lundregionen träffas kommer ett gemensamt ställningstagande mot länsstyrelsens förslag att diskuteras.

Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård (M) är positiv till Michael Sandins initiativ.

– Vi måste få igång en diskussion, annars blir det tillväxthämmande. Folk vill ju flytta hit, och om de inte har något att flytta till så kommer företagen få svårt att rekrytera arbetskraft. Det är trots allt i det sydvästra hörnet som trycket är hårdast på att etablera företag, och då måste folk kunna bosätta sig här, säger Ulf Bingsgård.