Lokaltidningen Landskrona/Svalöv publicerade den 18 april följande:

Christer Laurell, oppositionsråd för Centerpartiet i Svalöv kommun, delar Anders Larssons oro och tycker att det försvinner alldeles för mycket jordbruksmark. Han tycker att man borde ha ett regelverk som skyddar odlingsbar mark.

Christer Laurell, oppositionsråd för Centerpartiet i Svalöv kommun, oroas över att det försvinner för mycket jordbruksmark i EU och efterlyser en stramare lagstiftning.
− Jag tycker att man borde ha ett regelverk som skyddar åkermarken och en större statlig kontroll som de har i andra länder, säger han.
En lagstiftning som ger staten möjlighet att skydda åkermarkerna på ett bättre sätt har diskuterats inom Centerpartiet.
− Men vi har inte riktigt kommit överens om hur detta ska se ut, därför har vi inte nått ända fram i frågan, säger Christer Laurell.

Läs hela artikeln här.