Vid Den Goda Jordens årsmöte i Eslöv den 4 mars föreläste Anders Larsson, landskapsarkitekt vid SLU Alnarp, under rubriken ”Kommunala strategier för förtätning och hushållning av åkermark?”. Här kan du se den presentation han visade.