I Tjörns kommun pågår arbete med en ny översiktplan. Kommunen har valt att främst arbeta med den så kallade ”cultural planning” metoden för att nå kommunens medborgare. Flera av målen i den energi- och klimatplan som antogs 2008 av samhällsbyggnadsnämnden ligger till grund för den översiktsplan som nu håller på att utarbetas, bl.a. frågor om att inte bygga på jordbruksmark och stöd för lokal mat.

Läs Landsbygdsnätverkets infoblad här.