Den Goda Jorden kommer att finnas på plats under Greppa-dagen torsdag den 9 februari på Ästad Gård. Bengt Svensson kommer att vara på plats med rollups och informationsbroschyren ”Hopp för jorden”. Kom gärna och diskutera med oss.

Programmet hittar ni här.