Att förvalta ett landskap
Fysisk planering och hushållning med åkermark i Östergötland
Tid: Torsdag 8 mars 2012 kl 09:30 – 16:00
Plats: Matverkstan/Tekniska Verken, Brogatan 1, Linköping

För första gången anordnas i Östergötland ett seminarium för att lyfta frågan om åkermarkens betydelse som en viktig resurs och för att diskutera hur man kan hantera de motstående intressen som finns vid exploatering. Förhoppningsvis kan seminariet bidra till utvecklade strategier för att bevara värdefulla åkermarker och landskap.

Programmet hittar du här.

Anmälan: Senast den 1 mars 2012 till Anna Johansson, telefon 013-19 63 74 eller e-post anna.johansson@lansstyrelsen.se
Kostnad: 475 kronor inkl moms (lunch och kaffe ingår)
Betalning: I samband med anmälan till pg 35175-9 eller bg 5050-3689. Ange namn samt referens EANNJOH