Under senare år har behovet att producera mer mat, fiber, bioenergi och foder fått ökat internationellt fokus. Produktionen har ett gemensamt: de är alla beroende av fotosyntesen och därmed mark. Konkurrensen mellan grödorna skärps. Hur ska vi behålla de bördiga markerna i biologisk produktion? Finns det ytterligare arealer av odlingsvärd mark att ta i anspråk? Akademien har under året haft flera aktiviteter med fokus på mark och markanvändning såväl nationellt som internationellt. Vid detta seminarium får vi en summering från dessa aktiviteter.

Tid: Torsdag 8 december 2011, kl 12.30–15.00
Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan: senast 1 december

Avgift: kostnadsfritt

Mer information hittar du här!

Ladda ner: Inbjudan till seminariet Svensk och internationell markanvändning