Bertil Nilsson, Vallås skriver idag i en insändare på Hallandsposten en kommentar till insändare av Gunnar Gullander 7/11.

Insändaren refererar till ett seminarium i Varberg i Anders Stenströms anda. Där konstaterade landshövding Lövdén att mycket av Skånes bästa jordar ”försvunnit”.

Seminariets värdkommun Varberg redovisade en ödmjuk inställning till exploatering av åkermark. Vidare nämns Åmotsplanen i Laholm och Wrangelsroområdet i Halmstad som skrämmande exempel på exploatering av god jord. På Wrangelsro hade ju Anders Stenström ett informationstält om just ”Den goda jorden”.

Borde inte Hallands landshövding redovisa hur mycket av Hallands åkermark som har ”försvunnit” till lagerbyggnader, köpcentra etcetera?

Är det rimligt att kräva av landshövding Lövdén att han arbetar för sitt och vårt län för att hindra denna skövling?

De styrande i Halmstads kommun skall också vara medvetna om följderna av denna exploatering och inte sträva efter att bli ”bäst” i skövling.

Svenska kyrkan har också med sitt förvaltarskapsuppdrag anledning att medverka till att ”Den goda jorden” förblir en God Jord.