På VK-bloggen skriver Mattias Larsson (C) den 16 oktober:

I fredags träffade jag tillsammans med Eric och Lennart som är Centerpartiets representanter i Byggnadsnämnden Roger Sandström ordförande i LRF kommungrupp i Umeå. Roger ville träffa oss dör att diskutera hur man kan kombinera ett ökat intresse för att bygga hus i omlandet kring Umeå, exempelvis i Stöcksjö där vi var och tittade med de behov som finns om man skall kunna bedriva ett långsiktigt hållbart jordbruk. Barn som cyklar till skolan och stora traktorer är olämpliga saker att ha på samma väg för att göra det enkelt.

Dessutom är det så att vi måste vara rädd om den åkermark vi har, det är lätt och ser attraktivt ut att bygga på åkermark men minns att vi lever på en jord med alltfler invånare och andelen åkermark minskar för varje år.
Min och Centerpartiets inställning i dessa frågor är vad gäller Umeå att det inte är aktuellt med ett bebyggelseförbud, men att det gäller att vara väldigt aktsam med vilken mark man kan tänkas ta i anspråk när det kommer till nybyggnation. Gärna fler hus på landet, men det gäller att det sker med eftertanke.

Glädjande att se att även miljöminister Ek uppmärksammat detta problem med det uppdrag regeringen gav miljömålsberedningen i torsdags:
Regeringen gav idag den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Vill man läsa mer om frågor som rör åkermarkens framtida betydelse finns Den goda Jordens Hemsida