För tredje året i rad anordnas i Halland ett seminarium där åkermarkens betydelse står i fokus. En stor del av den bördiga åkermarken försvinner varje år och den kan inte ersättas. Vi tror det är viktigt att diskutera hur en hållbar utveckling kan säkras för denna ändliga resurs.

I Halland har en ansats gjorts för att lyfta frågan om att arbeta för att bevara ”den goda jorden”. Flera aktörer är berörda och alla goda krafter behövs för att få ett medvetet och långsiktigt förhållningssätt till den jord som föder oss. Många vill se ett starkare skydd för åkermarken.

Välkommen att lyssna till hur man arbetar långsiktigt med frågan på nationell och kommunal nivå samt i Danmark.

Tid: Fredag 28 oktober 2011 klockan 09.00-12.30 och därefter gemensam lunch.
Plats: Campus Varberg, Lilla hörsalen.
Kursavgift: 240 kronor exkl moms.

På programmet:

Varbergs samhällsplaneringschef, Jan Malmgren
Hållbar markanvändning integrerad i samhällsplaneringen

Jörgen Korning, Videncentret for Landbrug i Danmark
Hur arbetar man i Danmark med planering av jordbruksmark.

Generaldirektör Mats Persson, Jordbruksverket.
Hur värnar vi svensk jordbruksmark för livsmedels- och energiproduktion?

Ladda ned inbjudan med hela programmet här.

Anmälan här senast den 14 oktober 2011. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.