Europeiska miljöbyrån presenterar på sin webbplats vad som händer med marken inom EU. De skriver:

Även om mark är lika viktig för mänskligheten som luft och vatten har markförstörelsen långt ifrån uppmärksammats lika mycket som hoten mot de andra två elementen. Marken är fortfarande en förutsättning för 90 procent av livsmedlen, djurfodret, fibrerna och bränslet. Marken bär upp våra bosättningar och ger oss råvaror och grundvatten. De största problemen i Europa är att matjordsskiktet förloras till följd av erosion eller byggnadsverksamhet, förorening och försurning.

Markförstöringen har inte fått någon stor uppmärksamhet. Det är tydligt inte bara genom att det saknas Europeiska direktiv eller föremål för markskydd, utan också genom uppgiftsbristen. Inom EU har 300 000 platser identifierats som definitivt eller potentiellt förorenade, men det är troligt att det finns 1,5 miljoner kontaminerade områden.

Läs mer i artikelnJord — Den glömda resursen