Kew Nordqvist (MP) , ers i Miljö- och jordbruksutskottet och jordbrukspolitisk talesperson har lämnat in en riksdagsmotion om att ge åkermarken ökat skydd.

Läs motionen här